Ton Janssen Fotografie


De mystieke dingen in het leven houden mij bezig en dat vindt zijn
weerklank in mijn prenten.
Onderwerpen zoals leven en dood, erotiek,
het onmeetbare heelal en het bijna ondoorgrondelijke onderbewustzijn
van de mens kunnen voor mij een aanleiding zijn om beelden te creëren.
Het is niet mijn bedoeling om gebeurtenissen op deze gebieden weer te geven, maar mijn emotionele reacties daarop.

Dat is dan ook de reden dat ik dit soort beelden “fotopsychografieën“ noem.
Mijn prenten komen veelal niet middels het rechtstreekse procede tot stand,
omdat naar mijn beleving aan de conservatieve technieken niet genoeg zeggingskracht kan worden ontleend.
Om de complexheid van een fenomeen tot uiting te brengen,
componeer ik dikwijls een beeld dat bestaat uit fragmenten uit verschillende opnamen.
Ook breng ik meerdere malen wijzigingen aan totdat voor mijn gevoel het eindresultaat is bereikt.
Het is bepaald geen zeldzaamheid dat een dergelijk proces een paar maanden duurt.
De beelden die aldus ontstaan corresponderen dan niet meer met de objectieve situatie maar met mijn gedachtenwereld.